Algemene Voorwaarden VIP

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Asian Boulevard B.V. (hierna aangeduid als “Asian Boulevard VIP”).

Deelname

 • Bij deelname aan Asian Boulevard VIP ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Om te kunnen genieten van alle voordelen van Asian Boulevard VIP, zoals het VIP-spaarsysteem, VIP-dagen, VIP-verjaardagsdiner, VIP-after & het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen, dien je je aan te melden voor Asian Boulevard VIP. Aanmelding kan bij de balie in één van de restaurants van Asian Boulevard: Sushi Boulevard of Kimchi Boulevard. Hierbij ontvang je een VIP-kaart tegen een eenmalige betaling van €12,50 en kan je je gegevens invullen op de website van Asian Boulevard. Daarna kan je je registreren in de Asian Boulevard VIP app (hierna aangeduid als “App”) te downloaden via de Apple Store of via Google Play.
 • Om mee te kunnen doen aan Asian Boulevard VIP moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan Asian Boulevard VIP. Door deelname aan Asian Boulevard VIP verklaar je daaraan te hebben voldaan.
 • Asian Boulevard VIP mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of commerciële doeleinden.
 • Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. De Asian Boulevard VIP-kaart is persoonsgebonden. Jouw profiel kan slechts door één persoon worden gebruikt.
 • Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
 1. – voornaam
 2. – achternaam
 3. – postcode
 4. – telefoonnummer
 5. – e-mailadres
 6. – geboortedatum
 • De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy- en Cookiebeleid van Asian Boulevard.
 • Jouw account in de App en je Asian Boulevard VIP-kaart zijn niet overdraagbaar naar een ander Asian Boulevard VIP account en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer.

Werking Asian Boulevard Vip Kaart

 • AANMELDEN: Je kunt deelnemen aan de Asian Boulevard VIP, door een fysieke kaart aan te schaffen tegen een eenmalige betaling van €12,50 aan de balie van één van de restaurants van Asian Boulevard: Sushi Boulevard of Kimchi Boulevard, mits je minimaal één maal eerder een bezoek hebt gebracht aan één van de restaurants van Asian Boulevard. Na het aanschaffen van de fysieke kaart, kan je je gegevens invullen op de Asian Boulevard website en vervolgens registreren in de gratis App. De App kan daarna als digitale kaart gebruikt worden. De App is te downloaden via de Apple Store of via Google Play.
 • VIP-SPAARSYSTEEM: Asian Boulevard VIP hanteert een puntenspaarsysteem. Voor elke €10,- dat er besteedt wordt bij Asian Boulevard B.V. door bijvoorbeeld lunch, diner, afhaal, bezorging spaar je 1 punt. Deze punten kunnen ingewisseld worden voor een gratis diner bij één van de restaurants van Asian Boulevard. Maandag t/m donderdag kan je een gratis diner nuttigen tegen inlevering van 40 punten (met uitzondering van feest- & speciale dagen). Vrijdag t/m zondag & bij feest- & speciaal dagen (met uitzondering van Kerstmis) kan je een gratis diner nuttigen tegen inlevering van 45 punten. Het sparen van punten is niet te combineren met andere acties (met uitzondering van de VIP-verjaardagsactie) en/of kortingen, groepsarrangementen of indien het een besteding betreft welke besteld is via derden (Groupon, Social Deal, Sweet Deals, e.d.)
 • VIP-DAGEN: Asian Boulevard VIP biedt ook VIP-dagen aan voor VIP-kaarthouders, deze is elke dinsdag bij Sushi Boulevard en elke woensdag bij Kimchi Boulevard (met uitzondering van feestdagen, speciale dagen, bijzondere dagen, waaronder valt: Carnaval, Bevrijdingsdag, Tilburgse Kermis, Sinterklaas) en de schoolvakanties voorjaars-, mei-, herfst- & Kerstvakanties. Op de VIP-dagen zijn op alle frisdranken, tapbier, koffie & thee 50% korting. De VIP-dag actie is niet te combineren met een VIP-verjaardagsactie.
 • VIP-VERJAARDAGSDINER: De Asian Boulevard VIP-kaart is persoonsgebonden en biedt daarom de desbetreffende kaarthouder een gratis diner op de datum waarop deze jarig is. Het VIP-verjaardagsdiner is alleen geldig op de dag zelf, op vertoon van de fysieke VIP-kaart of App & een geldige ID-kaart en/of paspoort. Het VIP-verjaardagsdiner is alleen geldig mits je komt eten met minstens één betaalde volwassenen. De VIP-verjaardagsactie is niet geldig met Kerstdagen.
 • VIP-AFTER: Asian Boulevard VIP biedt naast zijn vele voordelen ook een after-diner-drankje. Hierbij mag je gratis één kopje koffie of thee bestellen per persoon voor een maximaal van zes personen per VIP-kaart na een All You Can Eat-diner.
 • De Asian Boulevard VIP-kaart is voor onbepaalde tijd geldig, maar Asian Boulevard B.V. behoudt het recht om de regels, voorwaarden, kortingen of geldigheid te wijzigen.

Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen

 • Wij combineren je persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.
 • Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke aanbiedingen voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid.

Verlies, diefstal

 • In geval van verlies, diefstal of het door beschadiging niet goed functioneren van de Asian Boulevard VIP-kaart dien je contact op te nemen met Asian Boulevard B.V.
 • Indien je een nieuwe fysieke Asian Boulevard VIP-kaart wilt, kan dit tegen een betaling van €3,50.

Controle en misbruik

 • Asian Boulevard behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van Asian Boulevard VIP te controleren op naleving van de voorwaarden.
 • Asian Boulevard mag de uitgifte van een Asian Boulevard VIP account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van Asian Boulevard VIP indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
 1.  misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van Asian Boulevard VIP
 2. elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
 3. elk gedrag met betrekking tot de Asian Boulevard VIP dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

Aansprakelijkheid

 • Ofschoon Asian Boulevard met betrekking tot Asian Boulevard VIP en de App de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten.
 • Asian Boulevard is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je Asian Boulevard VIP- kaart of jouw account in de App.
 • Asian Boulevard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) Asian Boulevard VIP. Asian Boulevard is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de App.

Intellectuele eigendom

 • Asian Boulevard behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de App komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van Asian Boulevard aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de App te gebruiken.
 • Je erkent dat alle (intellectuele eigendoms-)rechten ten aanzien van de App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes, recepten en software, uitsluitend berusten bij Asian Boulevard of haar licentiegevers.
 • De (onderdelen van de) App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
 1.  een substantieel gedeelte van de inhoud van de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
 2. enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

Wijziging en beëindiging deelnemer

 • Je kunt je deelname aan Asian Boulevard VIP op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor Asian Boulevard VIP door te mailen naar: info@asianboulevard.nl Je ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging per e-mail van de beëindiging van jouw deelname aan Asian Boulevard VIP.

Wijziging en beëindiging Asian Boulevard VIP

 • Asian Boulevard heeft te allen tijde het recht om Asian Boulevard VIP te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Asian Boulevard zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van Asian Boulevard VIP via het opgegeven e-mailadres.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of kortingen gewoon worden verzilverd.

Overige bepalingen

 • Op deze Algemene Voorwaarden en op Asian Boulevard VIP is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over Asian Boulevard VIP neem dan gerust contact met ons op:

 • Stuur ons een bericht naar info@asianboulevard.nl of neem contact met ons op telefoonnummer 013-5906147 .
 • Telefonische openingstijden: maandag t/m zondag : 12.00 – 17.00 uur.